Історія Української держави: Гетьманат ранньомодерної доби

Товар можна придбати в цих магазинах по вказаній ціні
rozetka.ua 715.00 грн. Купити

Виробник  Other
Категорія  Учебники
Поділитися
У цій книжці увазі читача пропонується історичний образ Української козацької держави. Процеси її становлення та функціонування у змінних реаліях XVII-XVIII ст. вписано у найширший контекст інтегрування України у цивілізацію раннього нового часу.
Розрахована як на фахівців, так і найширший читацький загал, який цікавиться минулим своєї країни
Зміст:
Від редактора … 3
ВЛАДА, ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ, ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ
Розділ 1. Інституційні витоки Української козацької держави … 5
Розділ 2. Влада в Українській державі раннього нового часу … 27
Розділ 3. Політико-адміністративний устрій … 60
Розділ 4. Інститут генеральної старшини … 87
Розділ 5. Генеральна старшина першого ліквідаційного періоду … 102
Розділ 6. Полковник Війська Запорозького: право вільної елекції у світлі козацьких традицій, розпорядчих приписів і політичних реалій … 139
ПРАВОВА КУЛЬТУРА І СУДОЧИНСТВО
Розділ 7. Право та судочинство … 163
Розділ 8. Антропологічний вимір судочинства. Прибутки суддів і користі громади від практики пом’якшення судових вироків … 197
ВІЙСЬКО, ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Розділ 9. Українське військо ранньомодерної доби … 220
Розділ 10. Міжнародно-правовий статус ранньомодерної Української держави … 237
Розділ 11. Дипломатична служба та зовнішньополітична діяльність … 255
Розділ 12. Український Гетьманат та Запорозька Січ. Взаємодія і протистояння на тлі міжнародної ситуації … 286
СОЦІУМ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВЗАЄМИНИ
Розділ 13. Формування соціальної структури населення Гетьманату … 311
Розділ 14. Неурядова старшина Гетьманату … 328
Розділ 15. Малі соціальні групи козацького стану Гетьманату … 353
Розділ 16. Ціннісна складова політичної свідомості соціуму Гетьманату … 369
ЕКОНОМІКА, МИТНА СИСТЕМА, МІСТА
Розділ 17. Державна економічна політика та становлення національної господарсько-економічної моделі … 392
Розділ 18. Полкові міста … 423
ЕТНОСИ ТА ДЕМОГРАФІЯ
Розділ 19. Тенденції формування етнічного складу населення Гетьманату … 447
Розділ 20. Населеність домогосподарств і структура родин … 451
Розділ 21. Статево-вікова характеристика сільського населення … 471
МОВА, ОСВІТА, ІСТОРІОПИСАННЯ
Розділ 22. "Україна", "Українська держава", "отчизна", "українці", "народ": поняття та їх функціонування в староукраїнській мові … 480
Розділ 23. Освітні стратегії козацької еліти … 516
Розділ 24. Викладачі та учні православних колегіумів України … 537
Розділ 25. Козацьке історіописання: візія минулого й конструювання ідентичностей … 565
Розділ 26. Мемуаристи Гетьманщини XVIII ст.: інтелектуальні інтереси та духовні запити … 591
СИМВОЛИ Й АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Розділ 27. "Війська Запорозького воїн знаменитий": витоки, сутність та еволюція державного герба Українського Гетьманату … 612
Розділ 28. Державна печатка Гетьманату … 624
Розділ 29. Прапори компанійських полків: реконструкція геральдичної та колористичної традиції … 656
ІКОНОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
Розділ 30. Портретні зображення представників військово-політичної еліти Гетьманату … 675
Розділ 31. Від "Дикого Поля" до "Країни Козаків": Україна на картах XVII-XVIII ст. … 699
Залишити відгук

Схожі товари

Схожі товари в категорії